Naujienos

Dalinamės naujienomis iš mūsų parapijos bendruomenės gyvenimo. Tikimės, kad ir Jūs jame pastebėsite nuostabius Dievo darbus.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Patalpinta 2 valandas prieš

TAIZÉ PAMALDOS
--------
Penktadienį įvyko Taizé pamaldos. Ši maldos forma tinkama kiekvienam, giedančiam, skaitančiam Šv. Raštą ar tyloje kontempliuojančiam, kiekvienam, kuris nori pabūti Dievo akivaizdoje.

„Tikėjimas, pasitikėjimas Dievu, yra labai paprasta tikrovė. Ji tokia paprasta, kad kiekvienas gali ją priimti. Tai tarsi vėl ir vėl kilimas aukštyn, tūkstančius kartų, visą gyvenimą, iki paskutinio atodūsio.“ Br. Roger
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

TAIZÉ PAMALDOS
--------
Penktadienį įvyko Taizé pamaldos. Ši maldos forma tinkama kiekvienam, giedančiam, skaitančiam Šv. Raštą ar tyloje kontempliuojančiam, kiekvienam, kuris nori pabūti Dievo akivaizdoje.

„Tikėjimas, pasitikėjimas Dievu, yra labai paprasta tikrovė. Ji tokia paprasta, kad kiekvienas gali ją priimti. Tai tarsi vėl ir vėl kilimas aukštyn, tūkstančius kartų, visą gyvenimą, iki paskutinio atodūsio.“ Br. RogerImage attachmentImage attachment+4Image attachment

PIRMOSIOS KOMUNIJOS ŠVENTĖ
-------
Sekmadienį, švenčiant Bažnyčios gimtadienį - Sekmines, į Šv. Mišias susirinkusi JP2 bendruomenė malda palydėjo net tris grupeles vaikų, kurios pirmą kartą priėmė Jėzų Eucharistijoje.

Pilni džiugesio po Pirmosios Komunijos šventės vaikai dalinosi:
- priėjus išpažinties ir priėmus Komuniją jaučiausi švarus ir laisvas.
- priėmęs Komuniją pasijaučiau kaip laisvas balandis.
-priėmus Komuniją apima labai kitoks ir ypatingas jausmas, kurio niekaip neišeina nupasakoti.

Melskime, kad Šventoji Dvasia lydėtų tikėjimo kelionėje liedama gausias malones vaikų ir jų šeimų gyvenimuose.
--------
„Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš." Jn. 6,35
---------

ŚWIĘTO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
----------
W niedzielę, w dniu urodzin Kościoła – Pięćdziesiątnicę, zgromadzona na Mszy Świętej wspólnota JP2 towarzyszyła modlitwą nawet trzem grupom dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Jezusa w Eucharystii. Pełne radości po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, dzieci podzieliły się:

- po spowiedzi i przyjęciu Komunii Świętej poczułem się czysty i wolny.
- po przyjęciu Komunii Świętej poczułem się jak wolna gołębica.
- po przyjęciu Komunii Świętej odczuwa się zupełnie inne i szczególne uczucie, którego nie da się w żaden sposób opisać.

Módlmy się, aby Duch Święty towarzyszył nam na drodze wiary, wlewając obfite łaski w życie dzieci i ich rodzin.
--------
"Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie" J 6,35
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

PIRMOSIOS KOMUNIJOS ŠVENTĖ
-------
Sekmadienį, švenčiant Bažnyčios gimtadienį - Sekmines,  į Šv. Mišias susirinkusi JP2 bendruomenė malda palydėjo net tris grupeles vaikų, kurios pirmą kartą priėmė Jėzų Eucharistijoje. 

Pilni džiugesio po Pirmosios Komunijos šventės vaikai dalinosi:
- priėjus išpažinties ir priėmus Komuniją jaučiausi švarus ir laisvas.
- priėmęs Komuniją pasijaučiau kaip laisvas balandis. 
-priėmus Komuniją apima labai kitoks ir ypatingas jausmas, kurio niekaip neišeina nupasakoti.

Melskime, kad Šventoji Dvasia lydėtų tikėjimo kelionėje liedama gausias malones vaikų ir jų šeimų gyvenimuose.
--------
„Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Jn. 6,35 
---------

ŚWIĘTO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
----------
W niedzielę, w dniu urodzin Kościoła – Pięćdziesiątnicę, zgromadzona na Mszy Świętej wspólnota JP2 towarzyszyła modlitwą nawet trzem grupom dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Jezusa w Eucharystii. Pełne radości po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, dzieci podzieliły się: 

- po spowiedzi i przyjęciu Komunii Świętej poczułem się czysty i wolny. 
- po przyjęciu Komunii Świętej poczułem się jak wolna gołębica. 
- po przyjęciu Komunii Świętej odczuwa się zupełnie inne i szczególne uczucie, którego nie da się w żaden sposób opisać.

Módlmy się, aby Duch Święty towarzyszył nam na drodze wiary, wlewając obfite łaski w życie dzieci i ich rodzin.
--------
Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie J 6,35Image attachmentImage attachment+Image attachment

SU ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMU!
---------
"Bažnyčios laikas prasidėjo Šventosios Dvasios „atėjimu“, t. y. jos nusileidimu ant apaštalų, susirinkusių Jeruzalėje, vakarienės menėje, kartu su Viešpaties Motina Marija. Bažnyčios laikas prasidėjo tada, kai su Globėju, Tiesos Dvasia, labai aiškiai susiję pažadai ir pranašystės pradėjo pildytis apaštaluose, šitaip rodydami Bažnyčios gimimą. Apaštalų darbuose apie tai dažnai ir daug kur kalbama. Iš čia paaiškėja, kad, Luko liudijimu, pagal ankstyvosios bendruomenės supratimą Šventoji Dvasia vadovavo nematomu būdu – tačiau visi tai „matė“ – tiems, kurie po Viešpaties Jėzaus iškeliavimo jautėsi likę našlaičiai. Šventajai Dvasiai atėjus, jie pasijuto galį atlikti jiems patikėtą misiją. Jie pasijuto kupini jėgų."
(Šv. Jonas Paulius II, Enciklika DOMINUM ET VIVIFICANTEM apie Šventąją Dvasią Bažnyčios ir pasaulio gyvenime, 1986 05 18)
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

SU ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMU!
---------
Bažnyčios laikas prasidėjo Šventosios Dvasios „atėjimu“, t. y. jos nusileidimu ant apaštalų, susirinkusių Jeruzalėje, vakarienės menėje, kartu su Viešpaties Motina Marija. Bažnyčios laikas prasidėjo tada, kai su Globėju, Tiesos Dvasia, labai aiškiai susiję pažadai ir pranašystės pradėjo pildytis apaštaluose, šitaip rodydami Bažnyčios gimimą. Apaštalų darbuose apie tai dažnai ir daug kur kalbama. Iš čia paaiškėja, kad, Luko liudijimu, pagal ankstyvosios bendruomenės supratimą Šventoji Dvasia vadovavo nematomu būdu – tačiau visi tai „matė“ – tiems, kurie po Viešpaties Jėzaus iškeliavimo jautėsi likę našlaičiai. Šventajai Dvasiai atėjus, jie pasijuto galį atlikti jiems patikėtą misiją. Jie pasijuto kupini jėgų.
(Šv. Jonas Paulius II, Enciklika DOMINUM ET VIVIFICANTEM apie Šventąją Dvasią Bažnyčios ir pasaulio gyvenime, 1986 05 18)

2 CommentsKomentuoti Facebook

Amen

ŠV. MIŠIOS AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOJE
-----------
Gegužės 19 d. (Sekmadienis) Avižienių gimnazijoje Šv.Mišios bus aukojamos tik 10.00 val., kadangi Avižienių bendruomenės lietuvių ir lenkų vaikų Pirmoji Komunija vyks JP2 Sielovados centre (10.30 val. LT ir 12.30 val. PL), Medeinos g. 14, Vilniuje.
-----------
19 maja (Niedziela) w Gimnazjum w Awiżeniach Msza Święta odbędzie się tylko o godzinie 10.00, ponieważ Pierwsza Komunia dzieci litewskich i polskich z Awiżeńskiej wspólnoty odbędzie się w Centrum Duszpasterskim JP2 (o godzinie 10.30 LT i 12.30 PL), ul. Medeinos 14, Wilno.
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

ŠV. MIŠIOS AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOJE
-----------
Gegužės 19 d. (Sekmadienis) Avižienių gimnazijoje Šv.Mišios bus aukojamos tik 10.00 val., kadangi Avižienių bendruomenės lietuvių ir lenkų vaikų Pirmoji Komunija vyks JP2 Sielovados centre (10.30 val. LT ir 12.30 val. PL), Medeinos g. 14, Vilniuje.
-----------
19 maja (Niedziela) w Gimnazjum w Awiżeniach Msza Święta odbędzie się tylko o godzinie 10.00, ponieważ Pierwsza Komunia dzieci litewskich i polskich z Awiżeńskiej wspólnoty odbędzie się w Centrum Duszpasterskim JP2 (o godzinie 10.30 LT i 12.30 PL), ul. Medeinos 14, Wilno.

FATIMOS DIEVO MOTINOS ATLAIDAI
--------
Praeitą sekmadienį minėjome Viešpaties žengimą Dangun - Šeštines ir JP2 parapijos užtarėjos Fatimos Dievo Motinos atleidus. Šv. Mišiose meldėmės už visą parapiją, taip pat maldos bei komunikacijos savanorius.

Ateinančiuosius į Šv. Mišias sutiko svetingumo komandos savanorės su rožių pintinėlėmis, kviesdamos paimti žiedlapį ir nunešti prie Marijos kojų, patikint jai savo intenciją. Ar gali būti geresnė užtarėja mums pas Viešpatį nei Dievo Motina?
Šv. Mišias celebravęs Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis prisiminė asmeninį santykį su šv. Jonu Pauliumi II bei jo prielankumą Fatimos Dievo Motinai.

Klebonas kun. Žydrius pristatė tris votus - padėkos ženklus Fatimos Dievo Motinai. Jo Eminencija kardinolas Šv. Mišių metu šiuos votus pašventino.

Švč. Mergelė Marija - Rožinio Karalienė, tad minint maldininkų dieną Rožinio maldos grupelės narėms kun. Marius ir maldos komandėlė dovanojo po rožės krūmelį, kaip simbolį tų maldų, kurios besimeldžiančiųjų dėka pražysta Viešpaties malonėmis.

Atlaidų dieną mūsų parapijos klebonas kun. Žydrius šventė savo gimtadienį, tad Šv. Mišių pabaigoje sveikinome jį net dvejomis progomis - kunigystės metinių ir gimtadienio.
-------
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai." MK 16.15
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

FATIMOS DIEVO MOTINOS ATLAIDAI
--------
Praeitą sekmadienį minėjome Viešpaties žengimą Dangun - Šeštines ir JP2 parapijos užtarėjos Fatimos Dievo Motinos atleidus. Šv. Mišiose meldėmės už visą parapiją, taip pat maldos bei komunikacijos savanorius.

Ateinančiuosius į Šv. Mišias sutiko svetingumo komandos savanorės su rožių pintinėlėmis, kviesdamos paimti žiedlapį ir nunešti prie Marijos kojų, patikint jai savo intenciją. Ar gali būti geresnė užtarėja mums pas Viešpatį nei Dievo Motina?
Šv. Mišias celebravęs Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis prisiminė asmeninį santykį su šv. Jonu Pauliumi II bei jo prielankumą Fatimos Dievo Motinai.  

Klebonas kun. Žydrius pristatė tris votus - padėkos ženklus Fatimos Dievo Motinai.  Jo Eminencija kardinolas Šv. Mišių metu šiuos votus pašventino.  

Švč. Mergelė Marija - Rožinio Karalienė, tad minint maldininkų dieną Rožinio maldos grupelės narėms kun. Marius ir maldos komandėlė dovanojo po rožės krūmelį, kaip simbolį tų maldų, kurios besimeldžiančiųjų dėka pražysta Viešpaties malonėmis.

Atlaidų dieną mūsų parapijos klebonas kun. Žydrius šventė savo gimtadienį, tad Šv. Mišių pabaigoje sveikinome jį net dvejomis progomis - kunigystės metinių ir gimtadienio. 
-------
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. MK 16.15Image attachmentImage attachment+Image attachment

SU JP2 GIMTADIENIU!
--------
Su žemiškuoju Gimtadieniu,
brangus mūsų Globėjau šv. Jonai Pauliau II!
Šiandien dėkojame Dievui už Tavo gyvenimą, o Tau už šio prasmingo gyvenimo pavyzdį...
😇❤️🙏🏻
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

SU JP2 GIMTADIENIU!
--------
Su žemiškuoju Gimtadieniu,
brangus mūsų Globėjau šv. Jonai Pauliau II!
Šiandien dėkojame Dievui už Tavo gyvenimą, o Tau už šio prasmingo gyvenimo pavyzdį...
😇❤️🙏🏻

2 CommentsKomentuoti Facebook

Šv. Jonas Pauliau II melski už mus.

🙏🙏🙏

FATIMOS DIEVO MOTINOS PROCESIJA
--------
Fatimos Dievo Motinos atlaidų išvakarėse ėjome žiburių procesijoje Pašilaičių gatvėmis, liudijant tikėjimą ir skelbiant, kad Jėzus yra gyvas ir vaikšto tarp mūsų.
Švč. Mergelė Marija - Rožinio Karalienė, tad procesijoje, eidami Gabijos gatve, kalbėjome Rožinio Garbės slėpinių dalį.
Slėpinių sustojimus šiais metais ruošė parapijos komandos: Pagalbos, Mokymo, Evangelizacijos, Maldos ir Bendrystės.

Giesmes procesijoje vedė parapijos chorai. Taip pat giedoti padėjo šlovintojai Mintautas ir Jolanta.
Sugrįžę į JP2 Sielovados centrą šventėme Šv. Mišias, kurios vainikavo atlaidų išvakares.

Meldžiame Fatimos Dievo Motinos užtarimo JP2 parapijai ir savo pačių gyvenimams.
--------
"Saugok savo rankose mūsų gyvenimą, palaimink kiekvieną gerą troškimą, gaivink ir palaikyk tikėjimą, stiprink ir nušviesk viltį, pažadink ir nuolat įkvėpk meilę, vesk mus šventumo keliu.
Amen."

Iš popiežiaus Pranciškaus pasiaukojimo Fatimos Dievo Motinai 2013 metų spalio 13 d.
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

3 CommentsKomentuoti Facebook

"Tikėjimas - tai laisvės pasiūlymas" /šv. Jonas Paulius II/ Buvo palaimintas laikas kartu: visa atvira širdimi tikėti, mylėti ir skelbti ❤️

♥️🙏

FATIMOS DIEVO MOTINOS ATLAIDŲ VIGILIJA
---------
Fatimos Dievo Motinos atlaidų išvakarėse susitikome liudyti Dievo darbų mūsų bendruomenėje ir dalintis bendryste.

Susirinkusiesiems klebonas kun. Žydrius kalbėjo apie šv. Jono Pauliaus II atsidavimą Fatimos Dievo Motinai po patirto pasikėsinimo į popiežiaus gyvybę. Taip pat apie tai, kuo Fatimoje paskelbta Dievo Motinos žinia aktuali šiems laikams bei mūsų parapijai.

Klausėmės parapijiečių Austėjos ir Marijaus Pileckų liudijimo apie patirtas Dievo malones per Fatimos Dievo Motinos užtarimą jų šeimai sunkiais momentais.
Na, o liudydami Dievo darbus mūsų parapijos grupelėse paskelbėme juos surašydami pėdutėse.

Vėliau visi sugužėjome į amfiteatrą kur agapėje dalinomės bendryste, raškydami vynuoges nuo „vynmedžio", krimsdami kibinus ir vaišindamiesi parapijiečių atsineštais skanėstais.

Ir su procesija išėjome į Pašilaičių gatves skelbti, kad Jėzus gyvas.
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

FATIMOS DIEVO MOTINOS ATLAIDŲ VIGILIJA
---------
Fatimos Dievo Motinos atlaidų išvakarėse susitikome liudyti Dievo darbų mūsų bendruomenėje ir dalintis bendryste. 

Susirinkusiesiems klebonas kun. Žydrius kalbėjo  apie šv. Jono Pauliaus II atsidavimą Fatimos Dievo Motinai po patirto pasikėsinimo į popiežiaus gyvybę. Taip pat apie tai, kuo Fatimoje paskelbta Dievo Motinos žinia aktuali šiems laikams bei mūsų parapijai. 

Klausėmės parapijiečių Austėjos ir Marijaus Pileckų liudijimo apie patirtas Dievo malones per Fatimos Dievo Motinos užtarimą jų šeimai sunkiais momentais. 
Na, o liudydami Dievo darbus mūsų parapijos grupelėse paskelbėme juos surašydami pėdutėse. 

Vėliau visi sugužėjome į amfiteatrą kur agapėje dalinomės bendryste, raškydami vynuoges nuo „vynmedžio, krimsdami kibinus ir vaišindamiesi parapijiečių atsineštais skanėstais. 

Ir su procesija išėjome į Pašilaičių gatves skelbti, kad Jėzus gyvas.Image attachmentImage attachment+Image attachment
Patalpinta 1 savaitę prieš

PADĖKA FATIMOS DIEVO MOTINAI
-----------
Praėjusį sekmadienį (gegužės 12 d.) šventėme Fatimos Dievo Motinos Atlaidus, kurių metu Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pašventino dar kelis padėkos ženklus (votus) Švč. Mergelei Marijai už per Jos užtarimą gautąsias Malones.
Mūsų parapijos globėjas šv. Jonas Paulius II per Dievo Motinos užtarimą patyrė daugybę Dievo stebuklų - buvo išgelbėta jo gyvybė per pasikėsinimą, pagalba popiežiaus tarnystėje ir Bažnyčios rūpesčiuose, komunistinės sistemos griuvimas, jam brangių tautų laisvės atgavimas ir kt...
Tie sekmadienį mūsų parapijoje pašventinti sidabriniai votai irgi liudija apie maloningą Dievo veikimą ir Marijos užtarimą šiomis dienomis mūsų gyvenimuose:

- pirmasis votas liudija apie vieną jaunąją mūsų parapijos šeimą, kuri susipažino būtent mūsų Fatimos Atlaidų išvakarių šventėje, o vėliau ir susituokė, tapo šeima. Turėdami sunkumų laukiantis vaikelio, jie kasdien šaukėsi Dievo pagalbos ir Jėzaus Motinos globos. Ir... vieną dieną sužinojo apie vaikelio užgimimą mamos įsčiose. Jiems tai buvo dieviško džiaugsmo patirtis! Tačiau nėštumas buvo sunkus, gydytojų prognozės dėl vaikelio išnešiojimo laiko irgi buvo neraminančios, tačiau jaunieji tėvai nepaliaujamai šaukėsi Dievo ir Marijos pagalbos. Gydytojų prognozės buvo viršytos su kaupu ir jaunoji šeima šiandien džiaugiasi savo sūneliu. Per jo Krikšto papildymą (nes skubus vyko ligoninėje) mūsų koplytėlėje tėvai padovanojo šį sidabrinį votą Fatimos Dievo Motinai.

- antrasis votas liudija apie vienos mūsų parapijos močiutės patirtą realų Fatimos Dievo Motinos artumą, kuomet per parapijos šeimas keliaujanti Fatimos Marijos skulptūrėlė piligrimė lankėsi jos namuose. Pasak jos liudijimo, maldos metu ji turėjo išskirtines dvasines patirtis, kurios leido realiai patirti Marijos Artumą ir Jos Meilę. Ši močiutė liudija, kad pati mūsų bendruomenė jai tapo tikra šeima... Ačiū Dievui už Jo Meilę ir rūpestį vienišais žmonėmis!

- trečiasis votas liudija apie bendruomeninės maldos galią, kuomet susidūrę su sunkumais, mes prašėme visų parapijiečių ir parapijos maldos grupių melstis dėl bažnyčios projekto ir statybos reikalų. Ypatingai ši intencija buvo lydima Rožinio maldos, o juk Fatimos Dievo Motina tituluojama Rožinio Karaliene...
Ir kažkas atsirišo, ledai pajudėjo gana sparčiai... Šis votas nukeliavo iki pat Fatimos šventovės ir Šeimų koplytėlėje buvo pašventintas. Žinoma, iki šventovės statybų pradžios ir baigties dar ilgas kelias, bet kai kurie dideli slenksčiai ištirpo tarsi savaime...

Tad AČIŪ maloningajam Viešpačiui už Jo gerumą ir Meilę, AČIŪ Jo nuolankiai tarnaitei už motinišką rūpestį ir globą, AČIŪ šv. Jonui Pauliui II už pasitikėjimo Marijos globa pavyzdį, AČIŪ Jums visiems, kurie šaukiatės Dievo pagalbos ir Marijos užtarimo mūsų bendruomenės gyvenime!
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

PADĖKA FATIMOS DIEVO MOTINAI
-----------
Praėjusį sekmadienį (gegužės 12 d.) šventėme Fatimos Dievo Motinos Atlaidus, kurių metu Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pašventino dar kelis padėkos ženklus (votus) Švč. Mergelei Marijai už per Jos užtarimą gautąsias Malones.
Mūsų parapijos globėjas šv. Jonas Paulius II per Dievo Motinos užtarimą patyrė daugybę Dievo stebuklų - buvo išgelbėta jo gyvybė per pasikėsinimą, pagalba popiežiaus tarnystėje ir Bažnyčios rūpesčiuose, komunistinės sistemos griuvimas, jam brangių tautų laisvės atgavimas ir kt...
Tie sekmadienį mūsų parapijoje pašventinti sidabriniai votai irgi liudija apie maloningą Dievo veikimą ir Marijos užtarimą šiomis dienomis mūsų gyvenimuose:

- pirmasis votas liudija apie vieną jaunąją mūsų parapijos šeimą, kuri susipažino būtent mūsų Fatimos Atlaidų išvakarių šventėje, o vėliau ir susituokė, tapo šeima. Turėdami sunkumų laukiantis vaikelio, jie kasdien šaukėsi Dievo pagalbos ir Jėzaus Motinos globos. Ir... vieną dieną sužinojo apie vaikelio užgimimą mamos įsčiose. Jiems tai buvo dieviško džiaugsmo patirtis! Tačiau nėštumas buvo sunkus, gydytojų prognozės dėl vaikelio išnešiojimo laiko irgi buvo neraminančios, tačiau jaunieji tėvai nepaliaujamai šaukėsi Dievo ir Marijos pagalbos. Gydytojų prognozės buvo viršytos su kaupu ir jaunoji šeima šiandien džiaugiasi savo sūneliu. Per jo Krikšto papildymą (nes skubus vyko ligoninėje) mūsų koplytėlėje tėvai padovanojo šį sidabrinį votą Fatimos Dievo Motinai.

- antrasis votas liudija apie vienos mūsų parapijos močiutės patirtą realų Fatimos Dievo Motinos artumą, kuomet per parapijos šeimas keliaujanti Fatimos Marijos skulptūrėlė piligrimė lankėsi jos namuose. Pasak jos liudijimo, maldos metu ji turėjo išskirtines dvasines patirtis, kurios leido realiai patirti Marijos Artumą ir Jos Meilę. Ši močiutė liudija, kad pati mūsų bendruomenė jai tapo tikra šeima... Ačiū Dievui už Jo Meilę ir rūpestį vienišais žmonėmis!

- trečiasis votas liudija apie bendruomeninės maldos galią, kuomet susidūrę su sunkumais, mes prašėme visų parapijiečių ir parapijos maldos grupių melstis dėl  bažnyčios projekto ir statybos reikalų. Ypatingai ši intencija buvo lydima Rožinio maldos, o juk Fatimos Dievo Motina tituluojama Rožinio Karaliene...
Ir kažkas atsirišo, ledai pajudėjo gana sparčiai... Šis votas nukeliavo iki pat Fatimos šventovės ir Šeimų koplytėlėje buvo pašventintas. Žinoma, iki šventovės statybų pradžios ir baigties dar ilgas kelias, bet kai kurie dideli slenksčiai ištirpo tarsi savaime...

Tad AČIŪ maloningajam Viešpačiui už Jo gerumą ir Meilę, AČIŪ Jo nuolankiai tarnaitei už motinišką rūpestį ir globą, AČIŪ šv. Jonui Pauliui II už pasitikėjimo Marijos globa pavyzdį, AČIŪ Jums visiems, kurie šaukiatės Dievo pagalbos ir Marijos užtarimo mūsų bendruomenės gyvenime!Image attachmentImage attachment+1Image attachment
Patalpinta 1 savaitę prieš

ARTĖJANT MALDŲ UŽ TĖČIUS OKTAVAI
-------------------
Birželio 2-9 d. maldų už tėčius oktava, kurioje melsimės už mūsų gyvus ir mirusius tėčius. Skelbiame pamaldų ir intencijų priėmimo tvarką.
Šv. Mišių intencijos jau priimamos. Tėčių vardus prašome užrašyti į vokuose esančius specialius lapelius, kuriuos galite paimti sekmadieniais Infocentre, o darbo dienomis - zakristijoje. Lapelyje užrašytas intencijas ir Jūsų pageidaujamą auką prašome įdėti į voką, jį užklijuoti ir įmesti į Šv. Mišių intencijų dėžutę, kurią sekmadieniais rasite prie Infocentro, o kitomis dienomis - zakristijoje.

Raginame šią oktavą prisiminti savo tėčius bei senelius ir asmeninėje maldoje.
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

ARTĖJANT MALDŲ UŽ TĖČIUS OKTAVAI
-------------------
Birželio 2-9 d. maldų už tėčius oktava, kurioje melsimės už mūsų gyvus ir mirusius tėčius. Skelbiame pamaldų ir intencijų priėmimo tvarką.
Šv. Mišių intencijos jau priimamos. Tėčių vardus prašome užrašyti į vokuose esančius specialius lapelius, kuriuos galite paimti sekmadieniais Infocentre, o darbo dienomis - zakristijoje. Lapelyje užrašytas intencijas ir Jūsų pageidaujamą auką prašome įdėti į voką, jį užklijuoti ir įmesti į Šv. Mišių intencijų dėžutę, kurią sekmadieniais rasite prie Infocentro, o kitomis dienomis - zakristijoje.

Raginame šią oktavą prisiminti savo tėčius bei senelius ir asmeninėje maldoje.
Patalpinta 1 savaitę prieš

ZBLIŻA SIĘ OKTAWA MODLITW ZA OJCÓW
-------------------
W dniach 02-09 czerwca odbędzie się oktawa modlitw za Ojców, podczas której będziemy się modlić za nasze Ojców, żyjących i zmarłych. Ogłaszamy porządek nabożeństwa i intencji.
Intencje na Msze św. już są przyjmowane. Prosimy o napisanie imion Ojca na specjalnych kartkach, które są w kopertach. Koperty można odebrać w niedzielę w Infocentrum, a w dni powszednie w zakrystii. Zapisane na kartce intencje oraz przeznaczone ofiary prosimy włożyć do koperty, zakleić i wrzucić do skrzynki intencji, którą w niedzielę znajdziecie przy Infocentrum, a w pozostałe dni - w zakrystii.
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

ZBLIŻA SIĘ OKTAWA MODLITW ZA OJCÓW
-------------------
W dniach 02-09 czerwca odbędzie się oktawa modlitw za Ojców, podczas której będziemy się modlić za nasze Ojców, żyjących i zmarłych. Ogłaszamy porządek nabożeństwa i intencji.
Intencje na Msze św. już są przyjmowane. Prosimy o napisanie imion Ojca na specjalnych kartkach, które są w kopertach. Koperty można odebrać w niedzielę w Infocentrum, a w dni powszednie w zakrystii. Zapisane na kartce intencje oraz przeznaczone ofiary prosimy włożyć do koperty, zakleić i wrzucić do skrzynki intencji, którą w niedzielę znajdziecie przy Infocentrum, a w pozostałe dni - w zakrystii.
ĮKELTI DAUGIAU