Maldos intencijos

BENDRUOMENĖS MALDOS INTENCIJOS

Kiekvieną mėnesį mūsų parapijos bendruomenė, maldos grupės ir pavieniai nariai, meldžiasi Popiežiaus ir parapijos maldos intencijomis. Kviečiame ir Jus prisijungti bei melsti Dievo pagalbos Popiežiui ir mūsų parapijai aktualiems dalykams.

Melskimės, kad judėjimai ir bažnytinės bendruomenės kasdien iš naujo atrastų savo misiją – evangelizacijos misiją – ir kad savo charizmomis atsilieptų į pasaulio poreikius.

Melskimės už vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius, kurie šį mėnesį mūsų parapijoje priims Pirmąją Komuniją arba Sutvirtinimo Sakramentą, taip pat už jų tėvus ir artimuosius.