Projektai

VYKDOMI

Šiuo metu vykdomų projektų dar nėra…

Projektą dalinai finansuoja:

ĮVYKĘ

2023 m. projektas:

„JP2 - augti galime kartu!“

Nr. NVOŠG-06043

Projekto tikslas:

Stiprinti ir plėsti JP2 bendruomenę, didinti jos komunikacijos bei darbo efektyvumą, pritraukiant naujus ir labiau motyvuojant jau esamus savanorius,  auginant jų kompetencijas bei įgūdžius.

Projekto metu:

Nors parapija dar neturi savo bažnyčios pastato, glausdamasi  katalikiškos šv. Juozapo mokyklos patalpose, ji savo misiją vykdo per gausią parapijos tikinčiųjų bendruomenę, kuri palaikydama tarpusavio bendrystę, buriasi į įvairias tarnysčių grupeles, pvz. liturgijos, sielovados, evangelizacijos, maldos, šlovinimo, mokymų, pagalbos, bendrystės, svetingumo, salės paruošimo ir kt.  Šių grupelių pagrindas – parapijos savanoriai, uoliai tarnaujantys tikinčiųjų bendruomenei. Parapijoje veikia virš 20 savanorių koordinuojamų tarnysčių grupelių, kuriose savanoriauja apie 130 savanorių. Dėl savanorių trūkumo jie atlieka tarnystes keliose skirtingose grupelėse bei veiklose. Ir toliau plečiantis tarnysčių sritims susiduriama su įsitraukusiųjų savanorių „perdegimu“, nukritusia motyvacija, stringančia komunikacija, naujų savanorių stoka, savanorystei reikalingų specifinių žinių trūkumu. Norint išgirsti savanorių poreikius, prieš rengiant projekto paraišką, buvo atlikta savanorių grupelių apklausa. Siekiant sustiprinti parapijos savanorių bendruomenę, atliepiant į savanorių išsakytus poreikius, projekte numatyta organizuoti mokymus, susijusius su savanorių motyvavimu, vidinės ir išorinės komunikacijos stiprinimu, reikalingų specifinių žinių suteikimu.

Tikime, kad įgyvendinus projekta padidės parapijos savanorių motyvacija ir sumažės jų „iškritimas“ iš savanoriškos parapijos veiklos.

Projekto tvarumas bus užtikrintas savanoriams pritaikant įgytas žinias praktikoje, dalinantis įgytomis žiniomis su kitais savanoriais, komunikacija bus skatinama organizuojant bendrus įvairių tarnysčių grupelių susitikimus, kuriuose bus dalijimąsi gerąja/blogąja savanorystės patirtimi, išmoktomis pamokomis.

Projekto laikotarpis:

2023 m. balandis – gruodis

Projektą finansuoja:

2023 m. projektas:

„Su bendruomene į šeimos gerovę!“

Nr. NVOŠG-03495

Projekto tikslas:

Šeimų gerovės stiprinimas bendruomenėje, telkiant šeimų narius į savitarpio pagalbos grupes, padedant joms kartu su specialistais įveikti krizes ir vystant gebėjimus jas savarankiškai spręsti ateityje.

Projekto metu:

Šio projekto įgyvendinimui veiksime dviem etapais.

Pirmas jų – veikla skirta šeimas palydinčių savanorių subūrimui bei palaikymui, jų apmokymui dirbti su šeimų gerovę skatinančiomis ir krizes įveikti padedančiomis veiklomis.

Antras etapas – konkretus darbas su šeimomis, jų palydėjimas ir pagalba sprendžiant  krizines situacijas.

Projekto laikotarpis:

2023 m. sausis – gruodis

Projektą dalinai finansuoja:

2022 m. projektas:

„Su bendruomene į šeimos gerovę!“

Nr. NVOŠG-03416

Projekto tikslas:

Šeimų gerovės stiprinimas bendruomenėje, telkiant šeimų narius į savitarpio pagalbos grupes, padedant joms kartu su specialistais įveikti krizes ir vystant gebėjimus jas savarankiškai spręsti ateityje.

Projekto metu:

Šio projekto įgyvendinimui veiksime dviem etapais.

Pirmas jų – veikla skirta šeimas palydinčių savanorių subūrimui bei palaikymui, jų apmokymui dirbti su šeimų gerovę skatinančiomis ir krizes įveikti padedančiomis veiklomis.

Organizuosime savanorių mokymus, kuriuose dalyviai ne tik įgys reikalingų įgūdžių šeimų palydėjimui, bet ir stiprins tarpusavio santykį, bendrystę su šeimomis bei bendruomene.

Dalis savanorių kartu su darbuotojais dalyvaus papildomuose lyderystės mokymuose, kuriuose ugdysime grupelių koordinatorių gebėjimus.

Antras etapas – konkretus darbas su šeimomis, jų palydėjimas ir pagalba sprendžiant  krizines situacijas, ugdant savitarpio pagalbą, pagarbą ir atsakomybę tarp šeimos narių:

Vystysime „Įsiklausymo tarnystę“, kurioje gilinsimės į konkrečių šeimų krizines situacijas, kreipsime į aktualias savitarpio pagalbos grupes bei specialistų konsultacijas.

„Artumo“ programos savanoriai lankys namuose ir palydės vienišumą išgyvenančius asmenis, patiriančius šeimų skilimo ar atsiskyrimo padarinius. Esant karantinui, palydėjimas vyktų nuotoliniu būdu (telefonu ar internetu).

Bendradarbiaudami su Moterų informacijos centru organizuosime bent 5 paskaitų ciklą krizinių situacijų šeimoje prevencijos tema, kur bus ne tik dalinamasi teorinėmis žiniomis, bet formuojami ir praktiniai įgūdžiai. Esant gilesnėms problemoms, šeimų nariai gaus papildomų nemokamų konsultacijų Moterų informacijos centre.

Telksime savitarpio pagalbos grupę netektį šeimoje išgyvenantiems asmenims, kurią konsultuos šioje srityje nusimanantis psichologas;

Kartu su priklausomų asmenų bendruomene „Aš esu“, organizuosime aštuonių užsiėmimų ciklo psichoedukacinę – patyriminę grupę priklausomų asmenų artimiesiems.

Rengsime bent 10-ties susitikimų ciklą šeimoms, kuriuose ugdysime šeimos narių gebėjimus tapti savarankiška ir konstruktyviai funkcionuojančia šeima, kartu analizuojant jai aktualias temas: įsipareigojimas šeimoje dėl bendro gėrio, solidarumo ir subsidiarumo principas, vaikų įtraukimas į šeimos sprendimus, tėvo vaidmens atpažinimas, pilietiškumo formavimas šeimoje ir t.t.

Organizuosime atvirą vienos dienos šeimų festivalį, kuriame didmiestyje susvetimėjusios ir karantino atskirtį išgyvenusios šeimos galės susitikti, susipažinti, pabendrauti ir užmegzti santykį.

Projekto laikotarpis:

2022 m. sausis – gruodis

Projektą dalinai finansuoja:

2021 m. projektas:

„Atverkime duris šeimai!“

Nr. NVOŠGI-198

Projekto tikslas:

Telkti Pašilaičių mikrorajono šeimas į bendruomenę, puoselėti tradicines šeimos vertybes, suteikti galimybes šeimoms dalintis savo patirtimi ir išklausyti paskaitas pozityvios tėvystės tema bei užduoti rūpimus klausimus. Svarbu sudaryti erdvę tėvams telktis į savitarpio pagalbos grupes užkertant kelią šeimos krizėms.

Projekto uždaviniai :

Surengti reguliarius mokymus (iš viso bent 20 val. per metus), kuriuose dalyviai (bent 16 bendruomenės savanorių) augins tarpusavio santykį, mokysis rūpintis kitais, dalyvaus parapijos šeimų veiklų planavime;

Suorganizuoti 3 dienų savanorių seminarą, kuriame dalyvaus bent 16 asmenų;

Surengti bent 7 kritinio mąstymo ugdymo grupės susitikimus bent 10 asmenų;

Suorganizuoti bent 18 mokymosi per literatūrą susitikimus, vadovaujant lektoriui;

Suorganizuoti vienos dienos šeimų festivalį, kuriame dalyvaus ne mažiau nei 100 asmenų;

Suorganizuoti vienos dienos šeimų išvyka, kurioje dalyvaus 50 asmenų.

Projekto laikotarpis:

2021 m. sausis – gruodis

Projektą dalinai finansuoja:

2021 m. projektas:

"Mūsų herojai"

Projekto tikslas:

Skatinti vaikų aktyvų poilsį gamtoje, pažindinti su lietuviškomis tradicijomis, formuoti jų vertybines nuostatas, savimonę (pagarbą sau ir kitiems, gamtai ir jos ištekliams). Ugdyti vaiko savarankiškumą per kasdienes stovyklos veiklas ir pareigas, ugdyti gebėjimus atsakingai reaguoti į aplinką, atlikti užduotis komandoje, skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką.

Projekto metu:

Stovykla orientuota į gamtinę, sportinę, meninę ir kultūrinę veiklą, kurios ugdo kūrybiškumą (akvarelė, žolelių pažinimas ir rinkimas, lipdymas, etnografinis muziejus), saviraišką (talentų vakaras), judrumą (rytinė mankšta, estafetės, kvadrato varžybos, badmintonas, tinklinis, ultimeitas), ištvermę (dienos žygis su užduotimis – 4 km), gebėjimą veikti komandoje (lauko žaidimai, stalo žaidimai, lobio paieškos. Stovyklos dalyviai bus pažindinami su lietuviškomis tradicijomis per edukacijas (šakočio kepimas, grikinių „babkų“ kepimas, Čepkelių raisto pažinimas). Kviesime atpažinti autoritetus ir herojus mūsų kasdienybėje. Stovykla vyks gamtoje, todėl tikimės žadinti meilę gamtai, pagarbą jos ištekliams. Tai puiki galimybė vaikus supažindinti su sveikuoliškomis, aplinkai draugiškomis idėjomis („žalių“ kokteilių gamyba). Paskutinę popietę skirsime bendruomenės stiprinimui, į veiklą kviesdami įsijungti vaikų tėvelius.

Projekto laikotarpis:

2020 m. liepos 12-16 d.

Projektą dalinai finansuoja:

2020 m. projektas:

„Atverkime duris šeimai!“

Nr. NVOŠGI-198

Projekto tikslas:

Telkti Pašilaičių mikrorajono šeimas į bendruomenę, puoselėti tradicines šeimos vertybes.

Suteikti galimybes šeimoms dalintis savo patirtimi ir išklausyti paskaitas pozityvios tėvystės tema bei užduoti rūpimus klausimus.

Svarbu sudaryti erdvę tėvams telktis į savitarpio pagalbos grupes užkertant kelią šeimos krizėms.

Projekto metu:

Projektas yra sudarytas iš kelių darbo etapų. Pirmas jų, tai veikla skirta aktyvių šeimų ir savanorių palaikymui bei apmokymui veikti su kitomis šeimomis bei įvairiomis veiklų iniciatyvomis.

Antras etapas, tai – platesnis darbas su šeimomis, norinčiomis stiprinti tarpusavio ryšį, pagarbą bei mokintis būti kartu šeimoje ir bendruomenėje.

 Projekto laikotarpis:

2020 m. sausis – gruodis

Projektą dalinai finansuoja:

2020 m. projektas:

“Mes + Gamta!”

Projekto tikslas:

Skatinti vaikų aktyvų poilsį gamtoje, formuoti jų vertybines nuostatas, savimonę (pagarbą sau ir kitiems, gamtai ir jos ištekliams). Ugdyti vaiko savarankiškumą per kasdienes stovyklos veiklas ir pareigas, ugdyti gebėjimus atsakingai reaguoti į aplinką, atlikti užduotis komandoje, skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką.

Projekto metu:

Stovykla orientuota į meninę ir sportinę veiklą, kurios ugdo kūrybiškumą (akvarelė, puokščių gamyba, lipdymas, kepuraičių siuvimas), saviraišką (talentų vakaras), judrumą (rytinė mankšta, estafetės, kvadrato varžybos, badmintonas, tinklinis), ištvermę (dienos žygis su užduotimis – 6 km), gebėjimą veikti komandoje (lauko žaidimai, stalo žaidimai, lobio paieškos). Stovykla vyks gamtoje, todėl tikimės žadinti meilę Tėvynės gamtai, pagarbą jos ištekliams (žolelių rinkimas ir arbatos virimas ant laužo). Tai puiki galimybė vaikus supažindinti su tvarumu, sveikuoliškomis, aplinkai draugiškomis idėjomis (tvarios mados dirbtuvės, „žalių“ kokteilių gamyba). Vieną popietę skirsime susipažinimui ir edukacijai su šalia įsikūrusia neįgaliųjų bendruomene „Lobių dirbtuvės“. Paskutinę popietę skirsime bendruomenės stiprinimui, į veiklą kviesdami vaikų tėvelius.

Projekto laikotarpis:

2020 m. rugpjūčio 3-7 d.

Projektą dalinai finansuoja:

2019 m. projektas:

„Šeimos stiprinimas – bendruomenės tikslas“

Nr. NVOŠGI-198

Projekto tikslas:

Padėti asmenims išgyvenantiems krizę: neplanuotas nėštumas, įvairios priklausomybės, nesutarimai šeimoje, vaikų auklėjimo problemos. Taip pat kurti savitarpio grupes.

Skatinti šeimų telkimąsi ir savitarpio pagalbą.

Organizuoti seminarus ir švietėjiškus renginius tėvams patiriantiems vaikų auklėjimo sunkumus.

 Teikti pagalbą krizinio nėštumo atvejais.

Projekto metu:

Ugdyti tėvystės įgudžius per seminarus bei diskusijų grupeles.

Organizuoti paskaitas asmenims turintiems įvairias priklausomybes ir jų šeimoms.

Telkti moteris patiriančias problemas šeimose.

Teikti konsultacijas moterims išgyvenančioms ar išgyvenusioms krizinį nėštumą.

Projekto laikotarpis:

2019 m. vasaris- gruodis

Projektą dalinai finansuoja: