Vilniaus
šv. Jono Pauliaus II
parapija

Atverkime duris
Kristui!

Atverkite duris Kristui! Būkite šaukliai naujosios evangelizacijos, kurios dabar taip stinga jūsų Tėvynei, Europai ir visam pasauliui!

Gyvenimas su Dievu

Gyvenimas su Dievu gali būti ir yra išties labai įdomus. Jis suteikia ne tik prasmės jausmą, vidinį džiaugsmą, padeda užgydyti vidines žaizdas, bet svarbiausia – padeda patirti begalinę Dievo Meilę, apimančią mus visus kokie mes bebūtume, šventieji ar nusidėjėliai, Dievo dar tik beieškantys ar jau keliaujantys Jo link. Ir šioje kelionėje mes esame ne vieni – turime ir vienas kitą – Bažnyčią, kurioje mes, labai jau netobuli žmonės, bandome tapti bent šiek tiek geresniais, padedant Dievui ir vienas kitam. Šios kelios nuotraukos tėra menkas atspindys mūsų bendruomenės gyvenimo, tikrieji dalykai auga ir brandina vaisius mūsų širdyse.

Jei netiki, ateik ir įsitikink! Nežadame stebuklų iš karto, bet kuomet Jūsų gyvenime prabils gyvasis Dievas, jie tikrai prasidės…

kun. Žydrius Kuzinas

kun. Žydrius Kuzinas

JP2 parapijos klebonas

Parapijos naujienos

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

TAIZÉ PAMALDOS
--------
Penktadienį įvyko Taizé pamaldos. Ši maldos forma tinkama kiekvienam, giedančiam, skaitančiam Šv. Raštą ar tyloje kontempliuojančiam, kiekvienam, kuris nori pabūti Dievo akivaizdoje.

„Tikėjimas, pasitikėjimas Dievu, yra labai paprasta tikrovė. Ji tokia paprasta, kad kiekvienas gali ją priimti. Tai tarsi vėl ir vėl kilimas aukštyn, tūkstančius kartų, visą gyvenimą, iki paskutinio atodūsio.“ Br. Roger
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

TAIZÉ PAMALDOS
--------
Penktadienį įvyko Taizé pamaldos. Ši maldos forma tinkama kiekvienam, giedančiam, skaitančiam Šv. Raštą ar tyloje kontempliuojančiam, kiekvienam, kuris nori pabūti Dievo akivaizdoje.

„Tikėjimas, pasitikėjimas Dievu, yra labai paprasta tikrovė. Ji tokia paprasta, kad kiekvienas gali ją priimti. Tai tarsi vėl ir vėl kilimas aukštyn, tūkstančius kartų, visą gyvenimą, iki paskutinio atodūsio.“ Br. RogerImage attachmentImage attachment+4Image attachment

PIRMOSIOS KOMUNIJOS ŠVENTĖ
-------
Sekmadienį, švenčiant Bažnyčios gimtadienį - Sekmines, į Šv. Mišias susirinkusi JP2 bendruomenė malda palydėjo net tris grupeles vaikų, kurios pirmą kartą priėmė Jėzų Eucharistijoje.

Pilni džiugesio po Pirmosios Komunijos šventės vaikai dalinosi:
- priėjus išpažinties ir priėmus Komuniją jaučiausi švarus ir laisvas.
- priėmęs Komuniją pasijaučiau kaip laisvas balandis.
-priėmus Komuniją apima labai kitoks ir ypatingas jausmas, kurio niekaip neišeina nupasakoti.

Melskime, kad Šventoji Dvasia lydėtų tikėjimo kelionėje liedama gausias malones vaikų ir jų šeimų gyvenimuose.
--------
„Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš." Jn. 6,35
---------

ŚWIĘTO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
----------
W niedzielę, w dniu urodzin Kościoła – Pięćdziesiątnicę, zgromadzona na Mszy Świętej wspólnota JP2 towarzyszyła modlitwą nawet trzem grupom dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Jezusa w Eucharystii. Pełne radości po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, dzieci podzieliły się:

- po spowiedzi i przyjęciu Komunii Świętej poczułem się czysty i wolny.
- po przyjęciu Komunii Świętej poczułem się jak wolna gołębica.
- po przyjęciu Komunii Świętej odczuwa się zupełnie inne i szczególne uczucie, którego nie da się w żaden sposób opisać.

Módlmy się, aby Duch Święty towarzyszył nam na drodze wiary, wlewając obfite łaski w życie dzieci i ich rodzin.
--------
"Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie" J 6,35
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

PIRMOSIOS KOMUNIJOS ŠVENTĖ
-------
Sekmadienį, švenčiant Bažnyčios gimtadienį - Sekmines,  į Šv. Mišias susirinkusi JP2 bendruomenė malda palydėjo net tris grupeles vaikų, kurios pirmą kartą priėmė Jėzų Eucharistijoje. 

Pilni džiugesio po Pirmosios Komunijos šventės vaikai dalinosi:
- priėjus išpažinties ir priėmus Komuniją jaučiausi švarus ir laisvas.
- priėmęs Komuniją pasijaučiau kaip laisvas balandis. 
-priėmus Komuniją apima labai kitoks ir ypatingas jausmas, kurio niekaip neišeina nupasakoti.

Melskime, kad Šventoji Dvasia lydėtų tikėjimo kelionėje liedama gausias malones vaikų ir jų šeimų gyvenimuose.
--------
„Aš esu gyvybės duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Jn. 6,35 
---------

ŚWIĘTO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
----------
W niedzielę, w dniu urodzin Kościoła – Pięćdziesiątnicę, zgromadzona na Mszy Świętej wspólnota JP2 towarzyszyła modlitwą nawet trzem grupom dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Jezusa w Eucharystii. Pełne radości po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, dzieci podzieliły się: 

- po spowiedzi i przyjęciu Komunii Świętej poczułem się czysty i wolny. 
- po przyjęciu Komunii Świętej poczułem się jak wolna gołębica. 
- po przyjęciu Komunii Świętej odczuwa się zupełnie inne i szczególne uczucie, którego nie da się w żaden sposób opisać.

Módlmy się, aby Duch Święty towarzyszył nam na drodze wiary, wlewając obfite łaski w życie dzieci i ich rodzin.
--------
Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie J 6,35Image attachmentImage attachment+Image attachment

SU ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMU!
---------
"Bažnyčios laikas prasidėjo Šventosios Dvasios „atėjimu“, t. y. jos nusileidimu ant apaštalų, susirinkusių Jeruzalėje, vakarienės menėje, kartu su Viešpaties Motina Marija. Bažnyčios laikas prasidėjo tada, kai su Globėju, Tiesos Dvasia, labai aiškiai susiję pažadai ir pranašystės pradėjo pildytis apaštaluose, šitaip rodydami Bažnyčios gimimą. Apaštalų darbuose apie tai dažnai ir daug kur kalbama. Iš čia paaiškėja, kad, Luko liudijimu, pagal ankstyvosios bendruomenės supratimą Šventoji Dvasia vadovavo nematomu būdu – tačiau visi tai „matė“ – tiems, kurie po Viešpaties Jėzaus iškeliavimo jautėsi likę našlaičiai. Šventajai Dvasiai atėjus, jie pasijuto galį atlikti jiems patikėtą misiją. Jie pasijuto kupini jėgų."
(Šv. Jonas Paulius II, Enciklika DOMINUM ET VIVIFICANTEM apie Šventąją Dvasią Bažnyčios ir pasaulio gyvenime, 1986 05 18)
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

SU ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMU!
---------
Bažnyčios laikas prasidėjo Šventosios Dvasios „atėjimu“, t. y. jos nusileidimu ant apaštalų, susirinkusių Jeruzalėje, vakarienės menėje, kartu su Viešpaties Motina Marija. Bažnyčios laikas prasidėjo tada, kai su Globėju, Tiesos Dvasia, labai aiškiai susiję pažadai ir pranašystės pradėjo pildytis apaštaluose, šitaip rodydami Bažnyčios gimimą. Apaštalų darbuose apie tai dažnai ir daug kur kalbama. Iš čia paaiškėja, kad, Luko liudijimu, pagal ankstyvosios bendruomenės supratimą Šventoji Dvasia vadovavo nematomu būdu – tačiau visi tai „matė“ – tiems, kurie po Viešpaties Jėzaus iškeliavimo jautėsi likę našlaičiai. Šventajai Dvasiai atėjus, jie pasijuto galį atlikti jiems patikėtą misiją. Jie pasijuto kupini jėgų.
(Šv. Jonas Paulius II, Enciklika DOMINUM ET VIVIFICANTEM apie Šventąją Dvasią Bažnyčios ir pasaulio gyvenime, 1986 05 18)

2 CommentsKomentuoti Facebook

Amen

ŠV. MIŠIOS AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOJE
-----------
Gegužės 19 d. (Sekmadienis) Avižienių gimnazijoje Šv.Mišios bus aukojamos tik 10.00 val., kadangi Avižienių bendruomenės lietuvių ir lenkų vaikų Pirmoji Komunija vyks JP2 Sielovados centre (10.30 val. LT ir 12.30 val. PL), Medeinos g. 14, Vilniuje.
-----------
19 maja (Niedziela) w Gimnazjum w Awiżeniach Msza Święta odbędzie się tylko o godzinie 10.00, ponieważ Pierwsza Komunia dzieci litewskich i polskich z Awiżeńskiej wspólnoty odbędzie się w Centrum Duszpasterskim JP2 (o godzinie 10.30 LT i 12.30 PL), ul. Medeinos 14, Wilno.
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

ŠV. MIŠIOS AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOJE
-----------
Gegužės 19 d. (Sekmadienis) Avižienių gimnazijoje Šv.Mišios bus aukojamos tik 10.00 val., kadangi Avižienių bendruomenės lietuvių ir lenkų vaikų Pirmoji Komunija vyks JP2 Sielovados centre (10.30 val. LT ir 12.30 val. PL), Medeinos g. 14, Vilniuje.
-----------
19 maja (Niedziela) w Gimnazjum w Awiżeniach Msza Święta odbędzie się tylko o godzinie 10.00, ponieważ Pierwsza Komunia dzieci litewskich i polskich z Awiżeńskiej wspólnoty odbędzie się w Centrum Duszpasterskim JP2 (o godzinie 10.30 LT i 12.30 PL), ul. Medeinos 14, Wilno.

Mūsų Vizija

Kaip ir kiekvienas žmogus, mūsų bendruomenė svajoja. Tikimės, kad kažkada užaugsim ir tapsim brandesni, kad išmoksim nešti Gerąją Naujieną ten, kur trūksta vilties, kad tapsime namais, į kuriuos bendruomenės nariams gera sugrįžti… Tikimės, kad pavyks pastatyti Sielovados centrą su šv. Jono Pauliaus II bažnyčia. Centrą, kurio centre būtų Dievas ir link Jo pagal savo galimybes einantis žmogus. Norime pamažu tapti Dievo Meilę žmogui liudijančia bendruomene, liudijančia ne tik žodžiais, bet ir darbais, kasdieniais savo pasirinkimais… Taigi, pristatome viziją, link kurios eina visa mūsų bendruomenė:

„Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.”
(Šventasis Raštas: Apr 3,20)
Previous slide
Next slide
„Atverkite duris Kristui! Būkite pirmieji šaukliai naujosios evangelizacijos, kurios dabar taip stinga jūsų Tėvynei, Europai ir visam pasauliui!”
(šv. Jonas Paulius II Lietuvoje 1993 m.)
Atveriame duris Kristui,
į žmonių gyvenimus!
Meilės Dvasioje per Jo Misiją ir Mokinystę.

Esame atsakas į šv. Jono Pauliaus II kvietimą ištartą Lietuvoje: “Atverkite duris Kristui!”. Vedami ir gaivinami Šventosios Dvasios, pasitelkdami Katalikų Bažnyčios Misijos raktus, mes per Dievo ir artimo Meilės patirtį padedame žmonėms atverti duris Kristui į jų gyvenimus, o žengdami Jo Mokinystės kelionės žingsnius, mes patys tampame Dievui ir kiekvienam žmogui atvira bei nuolat augančia Kristaus mokinių bendruomene. Meldžiame, kad per šv. Jono Pauliaus II užtarimą ir pavyzdį, naujoji evangelizacija būtų visų mūsų parapijos tarnysčių raugu.

Mūsų Misija

Kaip ir kiekviena Katalikų Bažnyčios parapija mes vykdome Kristaus pavestą misiją – skelbiame Gerąją Naujieną ir stengiamės Ja gyventi, švenčiame Kristaus įsteigtus sakramentus ir stiprinamės Jo teikiamomis malonėmis, dalinamės Dievo Meilės patirtimi su visais žmonėmis ir mokomės jiems patarnauti. Tikime, kad Viešpats Jėzus Kristus yra visų mūsų Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.
Savo parapijos misiją mes vykdome padėdami žmonėms atverti duris Kristui penkių Misijos raktų pagalba:

Mes įgyvendiname Kristaus Bažnyčiai patikėtą Misiją – skelbiame Evangeliją ir ugdome Jėzaus mokinius, padėdami jiems atverti duris Kristui

MISIJOS RAKTŲ pagalba:

Tikėjimo
raktu

Evangelizacijos
raktu

Šventimo
raktu

Tarnystės
raktu

Bendrystės
raktu

Meldžiame, kad šių raktų dėka mūsų bendruomenė pati vis labiau atsivertų Dievui ir žmonėms, kad Dievo Meilė vis labiau augintų mumyse misionierišką dvasią.

Mūsų Mokinystės kelionė

Kaip ir kiekvienam JP2 Sielovados centre apsilankiusiam žmogui, taip ir Jums pirmiausia siūlome tai, kas mums yra brangiausia – leistis kartu į nuostabią visos parapijos bendruomenės Mokinystės kelionę “TIK’ĖJIMO ŽINGSNIAI”.

Žemiau esantis šios dvasinės kelionės logotipas mums primena, kad joje žengiame 4 svarbiausius apsisprendimo tikėjime žingsnius, pasivesdami Šventosios Dvasios vedimui.

Žemiau ir yra pateikti šie žingsniai, kurie apima tam tikrą mokinystės etapą, turintį skirtingą pažinimo bei dalyvavimo laipsnį, sąsajas su Dievu bei bendruomene, dvasinius įsipareigojimus.

Kiekvienas čia eina savo tempu, įvairiais gyvenimo momentais pats pasirinkdamas ir laisvai atsiliepdamas į Kristaus bei bendruomenės kvietimą.
Šią kelionę galima eiti kelis metus, o galima ir visą gyvenimą. Priklauso nuo troškimo, tarnystės ir, svarbiausia, Dievo kvietimo ir Jūsų atsako į Jį. O šis kvietimas Jums lieka atviras visada – juk tai paties Kristaus kvietimas kiekvienam krikščioniui: “SEK PASKUI MANE!”

Mes einame JP2 Vizijos link žengdami Jėzaus MOKINYSTĖS KELIONĖS Tik’ėjimo žingsnius, iš parapijos lankytojų vis labiau tapdami šios bendruomenės bendražygiais:

Alfa+ Dalyviai

Bendrakeleiviai

Jėzaus mokiniai

Palydėtojai

Meldžiame, kad per šią kelionę mūsų bendruomenė nuolat augtų ir atsinaujintų, kad žingsnis po žingsnio visi taptume degančiais Jėzaus mokiniais, o visi juos palydintys vadovai – rūpestingais Palydėtojais.

Kalendorius

Jūsų patogumui pateikiame nuorodą į kalendorių, kuriame rasite visus pagrindinius parapijos įvykius, renginius, veiklas, kursus, grupelių susitikimus ir kt. Spauskite ant žemiau esančios nuorodos “Daugiau >>” ir būsite nukreipti.

Laukiame atvykstant, prisijungiant, dalyvaujant ar savanoriaujant!

Mūsų globėjai

Kaip ir kiekvienas žmogus, mūsų bendruomenė svajoja. Tikimės, kad kažkada užaugsim ir tapsim brandesni, kad išmoksim nešti Gerąją Naujieną ten, kur trūksta vilties, kad tapsime namais, į kuriuos bendruomenės nariams gera sugrįžti… Tikimės, kad pavyks pastatyti Sielovados centrą su šv. Jono Pauliaus II bažnyčia. Centrą, kurio centre būtų Dievas ir link Jo pagal savo galimybes einantis žmogus. Norime pamažu tapti Dievo Meilę žmogui liudijančia bendruomene, liudijančia ne tik žodžiais, bet ir darbais, kasdieniais savo pasirinkimais… Taigi, mūsų bendruomenės vizijos siekinys yra šis:

Švč. Fatimos Dievo Motina -
Taikos Karalienė

šv. Jonas Paulius II -
Gailestingumo apaštalas

šv. Pilypas Neris -
Džiaugsmo apaštalas

Šaukiamės šventųjų užtarimo visuose savo darbuose bei veiklose, meldžiame, kad jie padėtų mums atverti duris Kristui savo kasdienybėje, kad mokytų mylėti tobulą Dievą ir netobulą Bažnyčią, kad pagelbėtų kasdien iš naujo tapti atvirais Kristui bei kiekvienam sutiktam žmogui, kad per tarpusavio dialogą ragintų mūsų parapijos žmones ne tik vienas kitą suprasti, bet ir mylėti…

Liudijame!

Sekmadienio skelbimai

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

SEKMADIENIO SKELBIMAI 05.19 D.
---‐‐-----------------‐----
Šio sekmadienio skelbimai mūsų lankytojams:

+ Gegužės 19 d. (sekmadienis) - Šventosios Dvasios Atsiuntimo Iškilmė (Sekminės).

10.30 val., 12.30 val. (PL) ir 14.00 val. Šv. Mišiose dalis mūsų parapijos vaikų priims Pirmąją Komuniją. Prisiminkime juos, jų tėvelius ir katechetus savo maldoje.

+ Šiandien yra trečiasis mėnesio sekmadienis, tad po 10.30 ir 12.30 val. Šv. Mišių vyksta Sekmadienio arbatėlė. Kviečiame pasivaišinti.

+ Šiandien po 14.00 val. Šv. Mišių vyks gegužės mėnesio JP2 Mokinystės kelionės Bendrakeleivių susitikimas.

+ Šiandien Avižienių gimnazijoje Šv.Mišios bus aukojamos tik 10.00 val., kadangi Avižienių bendruomenės lietuvių ir lenkų vaikų Pirmoji Komunija vyks JP2 Sielovados centre.

+ Gegužės 20 d. (pirmadienis) minėsime Švč. Mergelę Mariją, Bažnyčios Motiną, ta diena Bažnyčioje įžengsime į Eilinį liturginį laikotarpį.

+ Gegužės 26 d. (sekmadienis) - Švenčiausiosios Trejybės Iškilmė, o mūsų parapijoje švęsime ir šv. Pilypo Nerio Atlaidus. 10.30 (LT) ir 12.30 (PL) val. Šv. Mišių pabaigoje bus kalbama šv. Pilypo Nerio litanija ir bus palaiminama šio šventojo relikvija.

Tarp šių Šv. Mišių (11.30 val.) vyks nuotraukų parodos ir savanorystės Afrikoje pristatymas, kuriame bus ir mūsų bendruomenės narys Algirdas Baltuškonis, dalyvavęs šioje savanorystės misijoje. Per pristatymą Jolanta Kriščiūnaitė pristatys kelias savos kūrybos giesmes.

14.00 val. Šv. Mišiose vėl dalis mūsų parapijos vaikų priims Pirmąją Komuniją. Prisiminkime juos, jų tėvelius ir katechetus savo maldoje.

+ Birželio 2-9 d. vyks Maldų už tėvus oktava - Šv. Mišiose melsimės už gyvus ir mirusius tėvus bei senelius, tačiau vardai bus skaitomi tik per vienas pasirinktas Šv. Mišias.

Šv. Mišių intencijos jau priimamos. Tėvų ir senelių vardus prašome užrašyti į vokuose esančius specialius lapelius, kuriuos galite paimti sekmadieniais Infocentre, o darbo dienomis prie koplyčios durų. Lapelyje užrašytas intencijas ir Jūsų pageidaujamą auką prašome įdėti į voką, jį užklijuoti ir įmesti į Šv. Mišių intencijų dėžutę, kurią sekmadieniais rasite prie Infocentro, o kitomis dienomis - prie koplyčios.
Raginame šią oktavą prisiminti savo tėvus bei senelius ir asmeninėje maldoje.
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

Maldos intencijos

Tikime, kad Dievas veda savo Bažnyčią į priekį, tad ir prašome Jo pagalbos visose mūsų parapijos veiklose, tarnystėse ir misijose. Visos mūsų maldos bei veiklos grupės, kursų dalyviai, pamaldose besilankantys tikintieji kiekvieną mėnesį meldžiasi Popiežiaus ir bendra Parapijos intencija. Kviečiame prisijungti ir Jus, prašant Dievą pagelbėti Visuotinei Bažnyčiai ir mūsų parapijai to meto svarbiausiuose reikaluose. Melskime kaskart ir tikrosios Dievo valios atpažinimo visame mūsų veikime.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

GEGUŽĖS MĖN. MALDOS INTENCIJOS
---------------
Šį mėnesį mūsų parapijos bendruomenės nariai ir maldos grupės meldžiasi tokiomis intencijomis:

+ POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJA
Melskimės, kad vienuoliai, vienuolės ir seminaristai augintų savo pašaukimą per žmogišką, pastoracinį, dvasinį ir bendruomeninį ugdymą, kuris leistų jiems tapti patikimais Evangelijos liudytojais.

+ PARAPIJOS MALDOS INTENCIJA
Melskimės už vaikus, jaunimą ir suaugusiuosius, kurie šiuo metu mūsų parapijoje priims Pirmąją Komuniją ar Sutvirtinimo Sakramentą, taip pat už jų artimuosius, kad visi kartu tęstume tikėjimo kelionę mūsų bendruomenėje.
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

Bažnyčios statyba

Kaip ir kiekvienas žmogus, mūsų bendruomenė svajoja. Tikimės, kad kažkada užaugsim ir tapsim brandesni, kad išmoksim nešti Gerąją Naujieną ten, kur trūksta vilties, kad tapsime namais, į kuriuos bendruomenės nariams gera sugrįžti… Tikimės, kad pavyks pastatyti Sielovados centrą su šv. Jono Pauliaus II bažnyčia. Centrą, kurio centre būtų Dievas ir link Jo pagal savo galimybes einantis žmogus. Norime pamažu tapti Dievo Meilę žmogui liudijančia bendruomene, liudijančia ne tik žodžiais, bet ir darbais, kasdieniais savo pasirinkimais… Taigi, mūsų bendruomenės vizijos siekinys yra šis:

Iki šios vizijos įgyvendinimo dar ilgas kelias, bet tikime, kad su Dievo ir geros valios žmonių pagalba, bendru veikimu mūsų svajonės taps kūnu. Ir svarbiausi čia ne bažnyčios pastatai, bet parapijos žmonės – mūsų gyvoji Bažnyčia, kuri, kad ir būdama netobula, su Dievo palaiminimu kasdien eina šventumo link…

Parapijos teritorija

Parapijos renginiai

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
ŠV. PILYPO NERIO ATLAIDAI

ŠV. PILYPO NERIO ATLAIDAI

Medeinos g. 14, 06156 Vilnius, Lithuania Žemėlapis

6 susidomėję  ·  6 vyksta
ODPUST ŚW. FILIPA NERI

ODPUST ŚW. FILIPA NERI

Medeinos g. 14, 06156 Vilnius, Lithuania Žemėlapis

6 susidomėję  ·  3 vyksta
Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų parapiją, naršykite viršutiniame Meniu.