Vilniaus
šv. Jono Pauliaus II
parapija

Atverkime duris
Kristui!

Atverkite duris Kristui! Būkite šaukliai naujosios evangelizacijos, kurios dabar taip stinga jūsų Tėvynei, Europai ir visam pasauliui!

Gyvenimas su Dievu

Gyvenimas su Dievu gali būti ir yra išties labai įdomus. Jis suteikia ne tik prasmės jausmą, vidinį džiaugsmą, padeda užgydyti vidines žaizdas, bet svarbiausia – padeda patirti begalinę Dievo Meilę, apimančią mus visus kokie mes bebūtume, šventieji ar nusidėjėliai, Dievo dar tik beieškantys ar jau keliaujantys Jo link. Ir šioje kelionėje mes esame ne vieni – turime ir vienas kitą – Bažnyčią, kurioje mes, labai jau netobuli žmonės, bandome tapti bent šiek tiek geresniais, padedant Dievui ir vienas kitam. Šios kelios nuotraukos tėra menkas atspindys mūsų bendruomenės gyvenimo, tikrieji dalykai auga ir brandina vaisius mūsų širdyse.

Jei netiki, ateik ir įsitikink! Nežadame stebuklų iš karto, bet kuomet Jūsų gyvenime prabils gyvasis Dievas, jie tikrai prasidės…

Picture of kun. Žydrius Kuzinas

kun. Žydrius Kuzinas

JP2 parapijos klebonas

Parapijos naujienos

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ŠV. MIŠIOS AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOJE
-------
Liepos 21 d. Avižienių mokykloje bus aukojamos Šv. Mišios tik 10.00 val. (lietuvių ir (ar) lenkų kalbomis, atsižvelgiant į atvykusių dalyvių pageidavimą).
------
MSZA ŚW. W GIMNAZJUM W AWIŻENIACH
-------
21 lipca czerwca Msza Święta w Gimnazjum w Awiżeniach odbędzie się tylko o godzinie 10:00. (w języku litewskim i/lub polskim, w zależności od ilości osób).
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

ŠV. MIŠIOS AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOJE
-------
Liepos 21 d. Avižienių mokykloje bus aukojamos Šv. Mišios tik 10.00 val. (lietuvių ir (ar) lenkų kalbomis, atsižvelgiant į atvykusių dalyvių pageidavimą).
------
MSZA ŚW. W GIMNAZJUM W AWIŻENIACH
-------
21 lipca czerwca Msza Święta w Gimnazjum w Awiżeniach odbędzie się tylko o godzinie 10:00. (w języku litewskim i/lub polskim, w zależności od ilości osób).

JP2 CHORISTAI MUZIKOS DIRBTUVĖSE KROKUVOJE
-------
Liepos 10-14 d. Krokuvoje vyko muzikos dirbtuvės, kuriose dalyvavo JP2 choristai Teofilis ir Irena, bei vargonininkas Raimondas.

Apie patirtį mokymuose dalinasi Raimondas: „Linkėjimai iš Krokuvos Šv. Jono Pauliaus II bazilikos!
Pasisėmėme naujų žinių, kasdieną nuo 8 val. ryto iki 19 val. tobulinome giedojimą, mokiausi dirigavimo, lavinau chorvedybos žinias. Irena ir Teofilis mokinosi grigališkojo, klasikinio giedojimo, lavino balsus ir muzikinį kvėpavimą. Meldėmės kasdien Brevijorių ir Šv. Mišiose. Buvo apie 450 dalyvių iš Lenkijos ir kitų pasaulio kraštų!"
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

JP2 CHORISTAI MUZIKOS DIRBTUVĖSE KROKUVOJE
-------
Liepos 10-14 d. Krokuvoje vyko muzikos dirbtuvės, kuriose dalyvavo JP2 choristai Teofilis ir Irena, bei vargonininkas Raimondas. 

Apie patirtį mokymuose dalinasi Raimondas: „Linkėjimai iš Krokuvos Šv. Jono Pauliaus II bazilikos! 
Pasisėmėme naujų žinių, kasdieną nuo 8 val. ryto iki 19 val. tobulinome giedojimą, mokiausi dirigavimo, lavinau chorvedybos žinias. Irena ir Teofilis mokinosi grigališkojo, klasikinio giedojimo, lavino balsus ir muzikinį kvėpavimą. Meldėmės kasdien Brevijorių ir Šv. Mišiose. Buvo apie 450 dalyvių iš Lenkijos ir kitų pasaulio kraštų!Image attachmentImage attachment+2Image attachment

SUTIKOME DAR VIENĄ JP2 PARAPIJOS VIKARĄ- KUN. VIKTORĄ
--------
Šį sekmadienį džiugiai sutikome kun. Viktor Kudriašov, kuris nuo šiol prisijungs prie šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomenei parapijoje patarnaujančių kunigų.

Melskime už kun. Viktorą ir visus mūsų parapijos kunigus, kad per jų tarnystę Viešpats augintų ir stiprintų mūsų parapijos bendruomenę.
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

SUTIKOME  DAR VIENĄ JP2 PARAPIJOS VIKARĄ- KUN. VIKTORĄ
--------
Šį sekmadienį džiugiai sutikome kun. Viktor Kudriašov, kuris nuo šiol prisijungs prie šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomenei parapijoje patarnaujančių kunigų. 

Melskime už kun. Viktorą ir visus mūsų parapijos kunigus, kad per jų tarnystę Viešpats augintų ir stiprintų mūsų parapijos bendruomenę.Image attachmentImage attachment+Image attachment

4 CommentsKomentuoti Facebook

Serdecznie witamy w naszej parafi

Liuks;)

Bardzo cieszy, że do parafii przybywa wiecej księży.

KVIEČIAME BENDRAI MALDAI
------
Minint šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę kviečiame bendrai maldai.
Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka koplyčioje.
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

KVIEČIAME BENDRAI MALDAI
------
Minint šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmę kviečiame bendrai maldai. 
Šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka koplyčioje.

DŽIUGUS ŠVENTADIENIS
-----
Pirmosiose bendruomenėse krikščionys dalinosi viskuo ką turi Dievo Karalystės garbei, taip ir JP2 bendruomenė kartu išgyvena svarbiausius įvykius. Šis sekmadienis buvo ypatingas, nes Vytautės ir Vidmanto sūnelis Emanuelis, paliudijant parapijiečiams, per Krikšto sakramentą tapo krikščionimi.

Sakydamas pamokslą kun. Marius susirinkusiuosius kvietė sau atsakyti į klausimą - kiek Dievo Karalystės yra manyje? Dievo Karalystė telpa dviejuose žodžiuose-Jėzus Kristus. Kiek manyje Jėzaus, tiek ir Dievo karalystės.

Kaip viena bendruomenė melskime už vaikelį, kad per Krikšto sakramentą Viešpaties sėjamas Dievo karalystės grūdas tvirtai šaknydintųsi.
Melskime už tėvelius ir krikštatėvius, kad patys tvirtėdami tikėjime būtų pavyzdžiu Emanueliui.
------
„Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip." Mk 4,26-27
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

DŽIUGUS ŠVENTADIENIS
-----
Pirmosiose bendruomenėse krikščionys dalinosi viskuo ką turi Dievo Karalystės garbei, taip ir JP2 bendruomenė kartu išgyvena svarbiausius įvykius. Šis sekmadienis buvo ypatingas, nes Vytautės ir Vidmanto sūnelis Emanuelis, paliudijant parapijiečiams, per Krikšto sakramentą tapo krikščionimi. 

Sakydamas pamokslą kun. Marius susirinkusiuosius kvietė sau atsakyti į klausimą - kiek Dievo Karalystės yra manyje?  Dievo Karalystė telpa dviejuose žodžiuose-Jėzus Kristus. Kiek manyje Jėzaus, tiek ir Dievo karalystės. 

Kaip viena bendruomenė melskime už vaikelį, kad per Krikšto sakramentą  Viešpaties sėjamas Dievo karalystės grūdas tvirtai šaknydintųsi.
Melskime už tėvelius ir krikštatėvius, kad patys tvirtėdami tikėjime būtų pavyzdžiu Emanueliui.
------
„Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Mk 4,26-27Image attachmentImage attachment+Image attachment

Mūsų Vizija

Kaip ir kiekvienas žmogus, mūsų bendruomenė svajoja. Tikimės, kad kažkada užaugsim ir tapsim brandesni, kad išmoksim nešti Gerąją Naujieną ten, kur trūksta vilties, kad tapsime namais, į kuriuos bendruomenės nariams gera sugrįžti… Tikimės, kad pavyks pastatyti Sielovados centrą su šv. Jono Pauliaus II bažnyčia. Centrą, kurio centre būtų Dievas ir link Jo pagal savo galimybes einantis žmogus. Norime pamažu tapti Dievo Meilę žmogui liudijančia bendruomene, liudijančia ne tik žodžiais, bet ir darbais, kasdieniais savo pasirinkimais… Taigi, pristatome viziją, link kurios eina visa mūsų bendruomenė:

„Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.”
(Šventasis Raštas: Apr 3,20)
Previous slide
Next slide
„Atverkite duris Kristui! Būkite pirmieji šaukliai naujosios evangelizacijos, kurios dabar taip stinga jūsų Tėvynei, Europai ir visam pasauliui!”
(šv. Jonas Paulius II Lietuvoje 1993 m.)
Atveriame duris Kristui,
į žmonių gyvenimus!
Meilės Dvasioje per Jo Misiją ir Mokinystę.

Esame atsakas į šv. Jono Pauliaus II kvietimą ištartą Lietuvoje: „Atverkite duris Kristui!”. Vedami ir gaivinami Šventosios Dvasios, pasitelkdami Katalikų Bažnyčios Misijos raktus, mes per Dievo ir artimo Meilės patirtį padedame žmonėms atverti duris Kristui į jų gyvenimus, o žengdami Jo Mokinystės kelionės žingsnius, mes patys tampame Dievui ir kiekvienam žmogui atvira bei nuolat augančia Kristaus mokinių bendruomene. Meldžiame, kad per šv. Jono Pauliaus II užtarimą ir pavyzdį, naujoji evangelizacija būtų visų mūsų parapijos tarnysčių raugu.

Mūsų Misija

Kaip ir kiekviena Katalikų Bažnyčios parapija mes vykdome Kristaus pavestą misiją – skelbiame Gerąją Naujieną ir stengiamės Ja gyventi, švenčiame Kristaus įsteigtus sakramentus ir stiprinamės Jo teikiamomis malonėmis, dalinamės Dievo Meilės patirtimi su visais žmonėmis ir mokomės jiems patarnauti. Tikime, kad Viešpats Jėzus Kristus yra visų mūsų Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.
Savo parapijos misiją mes vykdome padėdami žmonėms atverti duris Kristui penkių Misijos raktų pagalba:

Mes įgyvendiname Kristaus Bažnyčiai patikėtą Misiją – skelbiame Evangeliją ir ugdome Jėzaus mokinius, padėdami jiems atverti duris Kristui

MISIJOS RAKTŲ pagalba:

Tikėjimo
raktu

Evangelizacijos
raktu

Šventimo
raktu

Tarnystės
raktu

Bendrystės
raktu

Meldžiame, kad šių raktų dėka mūsų bendruomenė pati vis labiau atsivertų Dievui ir žmonėms, kad Dievo Meilė vis labiau augintų mumyse misionierišką dvasią.

Mūsų Mokinystės kelionė

Kaip ir kiekvienam JP2 Sielovados centre apsilankiusiam žmogui, taip ir Jums pirmiausia siūlome tai, kas mums yra brangiausia – leistis kartu į nuostabią visos parapijos bendruomenės Mokinystės kelionę „TIK’ĖJIMO ŽINGSNIAI”.

Žemiau esantis šios dvasinės kelionės logotipas mums primena, kad joje žengiame 4 svarbiausius apsisprendimo tikėjime žingsnius, pasivesdami Šventosios Dvasios vedimui.

Žemiau ir yra pateikti šie žingsniai, kurie apima tam tikrą mokinystės etapą, turintį skirtingą pažinimo bei dalyvavimo laipsnį, sąsajas su Dievu bei bendruomene, dvasinius įsipareigojimus.

Kiekvienas čia eina savo tempu, įvairiais gyvenimo momentais pats pasirinkdamas ir laisvai atsiliepdamas į Kristaus bei bendruomenės kvietimą.
Šią kelionę galima eiti kelis metus, o galima ir visą gyvenimą. Priklauso nuo troškimo, tarnystės ir, svarbiausia, Dievo kvietimo ir Jūsų atsako į Jį. O šis kvietimas Jums lieka atviras visada – juk tai paties Kristaus kvietimas kiekvienam krikščioniui: „SEK PASKUI MANE!”

Mes einame JP2 Vizijos link žengdami Jėzaus MOKINYSTĖS KELIONĖS Tik’ėjimo žingsnius, iš parapijos lankytojų vis labiau tapdami šios bendruomenės bendražygiais:

Alfa+ Dalyviai

Bendrakeleiviai

Jėzaus mokiniai

Palydėtojai

Meldžiame, kad per šią kelionę mūsų bendruomenė nuolat augtų ir atsinaujintų, kad žingsnis po žingsnio visi taptume degančiais Jėzaus mokiniais, o visi juos palydintys vadovai – rūpestingais Palydėtojais.

Kalendorius

Jūsų patogumui pateikiame nuorodą į kalendorių, kuriame rasite visus pagrindinius parapijos įvykius, renginius, veiklas, kursus, grupelių susitikimus ir kt. Spauskite ant žemiau esančios nuorodos „Daugiau >>” ir būsite nukreipti.

Laukiame atvykstant, prisijungiant, dalyvaujant ar savanoriaujant!

Mūsų globėjai

Kaip ir kiekvienas žmogus, mūsų bendruomenė svajoja. Tikimės, kad kažkada užaugsim ir tapsim brandesni, kad išmoksim nešti Gerąją Naujieną ten, kur trūksta vilties, kad tapsime namais, į kuriuos bendruomenės nariams gera sugrįžti… Tikimės, kad pavyks pastatyti Sielovados centrą su šv. Jono Pauliaus II bažnyčia. Centrą, kurio centre būtų Dievas ir link Jo pagal savo galimybes einantis žmogus. Norime pamažu tapti Dievo Meilę žmogui liudijančia bendruomene, liudijančia ne tik žodžiais, bet ir darbais, kasdieniais savo pasirinkimais… Taigi, mūsų bendruomenės vizijos siekinys yra šis:

Švč. Fatimos Dievo Motina -
Taikos Karalienė

šv. Jonas Paulius II -
Gailestingumo apaštalas

šv. Pilypas Neris -
Džiaugsmo apaštalas

Šaukiamės šventųjų užtarimo visuose savo darbuose bei veiklose, meldžiame, kad jie padėtų mums atverti duris Kristui savo kasdienybėje, kad mokytų mylėti tobulą Dievą ir netobulą Bažnyčią, kad pagelbėtų kasdien iš naujo tapti atvirais Kristui bei kiekvienam sutiktam žmogui, kad per tarpusavio dialogą ragintų mūsų parapijos žmones ne tik vienas kitą suprasti, bet ir mylėti…

Liudijame!

Sekmadienio skelbimai

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

SEKMADIENIO SKELBIMAI 07.14 D.
---‐‐-----------------‐----
Šio sekmadienio skelbimai mūsų lankytojams:

+ Liepos 14 d. - XV eilinis sekmadienis.

+ Liepos 18 ir 19 d. nuo 17.30 iki 18.30 val. vyks Švč. Sakramento Adoracija. Šv. Mišių nebus.

+ Liepos 21 d. - XVI eilinis sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos 10.30 val. ir 12.30 val.

+ Vasaros atoatogų metu nuo liepos 1 d. iki rudens šiek tiek keisis JP2 Sielovados centro darbo laikas:
I-II nuo 16.30 iki 19.00 val.
III-V nuo 14.00 iki 19.00 val.
VI nuo 10.30 iki 15.00 val.
VII nuo 9.00 iki 14.00 val.
Pamaldų tvarka iki rudens nesikeis.
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

Maldos intencijos

Tikime, kad Dievas veda savo Bažnyčią į priekį, tad ir prašome Jo pagalbos visose mūsų parapijos veiklose, tarnystėse ir misijose. Visos mūsų maldos bei veiklos grupės, kursų dalyviai, pamaldose besilankantys tikintieji kiekvieną mėnesį meldžiasi Popiežiaus ir bendra Parapijos intencija. Kviečiame prisijungti ir Jus, prašant Dievą pagelbėti Visuotinei Bažnyčiai ir mūsų parapijai to meto svarbiausiuose reikaluose. Melskime kaskart ir tikrosios Dievo valios atpažinimo visame mūsų veikime.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

LIEPOS MĖN. MALDOS INTENCIJOS
---------------
Šį mėnesį mūsų parapijos bendruomenės nariai ir maldos grupės meldžiasi tokiomis intencijomis:

+ POPIEŽIAUS MALDOS INTENCIJA
Melskimės, kad Ligonių patepimo sakramentas jį priimantiems žmonėms ir jų artimiesiems suteiktų Viešpaties stiprybės ir taptų vis labiau matomu užuojautos ir vilties ženklu visiems.

+ PARAPIJOS MALDOS INTENCIJA
Melskimės už atostogaujančius parapijiečius, kad patirtų atgaivą kūnui ir sielai, neapleisdami kasdienės maldos ir sekmadienio Šventųjų Mišių.
... Žiūrėti daugiauŽiūrėti mažiau

Bažnyčios statyba

Kaip ir kiekvienas žmogus, mūsų bendruomenė svajoja. Tikimės, kad kažkada užaugsim ir tapsim brandesni, kad išmoksim nešti Gerąją Naujieną ten, kur trūksta vilties, kad tapsime namais, į kuriuos bendruomenės nariams gera sugrįžti… Tikimės, kad pavyks pastatyti Sielovados centrą su šv. Jono Pauliaus II bažnyčia. Centrą, kurio centre būtų Dievas ir link Jo pagal savo galimybes einantis žmogus. Norime pamažu tapti Dievo Meilę žmogui liudijančia bendruomene, liudijančia ne tik žodžiais, bet ir darbais, kasdieniais savo pasirinkimais… Taigi, mūsų bendruomenės vizijos siekinys yra šis:

Iki šios vizijos įgyvendinimo dar ilgas kelias, bet tikime, kad su Dievo ir geros valios žmonių pagalba, bendru veikimu mūsų svajonės taps kūnu. Ir svarbiausi čia ne bažnyčios pastatai, bet parapijos žmonės – mūsų gyvoji Bažnyčia, kuri, kad ir būdama netobula, su Dievo palaiminimu kasdien eina šventumo link…

Parapijos teritorija

Parapijos renginiai

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Nėra būsimų įvykių

Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų parapiją, naršykite viršutiniame Meniu.